საერთაშორისო ვაჭრობა არის სარისკო, მაგრამ საინტერესო ბიზნესი.

უცხო ქვეყნებში შესვლისას არ გვაქვს ინფორმაცია ადგილობრივი ბაზრის, საჭირო კონტაქტებისა და შესაბამისი სფეროს შესახებ.

თრეიდ სერვისი უზრუნველყოფს საერთაშორისო მწარმოებლების და საცალო მოვაჭრეების საქართველოს ბაზარზე შესვლას.

ეხმარება ორგანიზაციებს ახალ ლოკაციაზე დამკვიდრებაში, შესაძლო რისკებისა და ხარჯების დაზოგვით.

იმპორტი, დისტრიბუცია და გაყიდვები

თრეიდ სერვისი არის სხვადასხვა ინდუსტრიაში საქონლის საერთაშორისო მწარმოებლების ოფიციალური წარმომადგენელი და დისტრიბუტორი 2010 წლიდან საქართველოში.

დღესდღეობით კომპანიას შემოაქვს და ყიდის საქართველოს მასშტაბით საინჟინრო აღჭურვილობას, პრემიუმ ხაზის სახლისა და ავტომობილის არომატიზატორებსა და ტანის მოვლის საშუალებებს, რომლებიც დამზადებულია მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების მიერ.

თრეიდ სერვისი წარმოადგენს ევროპული სტანდარტის, სერთიფიცირებულ, მცირე მასშტაბის არქიტექტურულ პროდუქტებს სახელმწიფო და კერძო ინფრასტრუქტურისთვის.